ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

because of this boy's apparent shortcomings he was bullied mercilessly and relentlessly by the other children.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -because of th [...] her children.-, *because of th [...] her children.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because of this boy's apparent shortcomings he was bullied mercilessly and relentlessly by the other children.และเพราะการที่เขาไม่มีอะไรพิเศษ... เขาถูกแกล้งอย่างไม่ปราณี และไม่ยอมหยุดจากเด็กๆคนอื่นๆ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

because of ( B IH0 K AO1 Z AH1 V) this ( DH IH1 S) boy's ( B OY1 Z) apparent ( AH0 P EH1 R AH0 N T) shortcomings ( SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG Z) he ( HH IY1) was ( W AA1 Z) bullied ( B UH1 L IY0 D) mercilessly ( M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0) and ( AH0 N D) relentlessly ( R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0) by ( B AY1) the ( DH AH0) other ( AH1 DH ER0) children ( CH IH1 L D R AH0 N).

 


  

 
because of
 • เนื่องจาก: เพราะ [Lex2]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
boy's
 • /B OY1 Z/ [CMU]
apparent
 • ชัดเจน: เด่นชัด [Lex2]
 • ซึ่งเห็นได้[Lex2]
 • (อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n. ###S. clear, evident ###A. doubtful, hazy) [Hope]
 • (adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน [Nontri]
 • /AH0 P EH1 R AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /'əp'ærənt/ [OALD]
shortcomings
 • /SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG Z/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɔːtkʌmɪŋz/ [OALD]
  [shortcoming]
 • จุดอ่อน: ปมด้อย [Lex2]
 • (ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย ###S. imperfection,defect [Hope]
 • (n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว [Nontri]
 • /SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɔːtkʌmɪŋ/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
bullied
 • /B UH1 L IY0 D/ [CMU]
 • (v) /b'ulɪd/ [OALD]
  [bully]
 • อันธพาล[Lex2]
 • ระราน: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง [Lex2]
 • พาล: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง [Lex2]
 • ดีมาก: ดีเลิศ [Lex2]
 • (บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย [Hope]
 • (n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา [Nontri]
 • (vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม [Nontri]
 • /B UH1 L IY0/ [CMU]
 • (v) /b'uliː/ [OALD]
mercilessly
 • อย่างไร้ความปราณี[Lex2]
 • /M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0/ [CMU]
 • (a) /m'ɜːʳsɪlɪsliː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
relentlessly
 • /R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0/ [CMU]
 • (a) /r'ɪl'ɛntləsliː/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
other
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) /'ʌðər/ [OALD]
children
 • คำพหูพจน์ของคำว่า child[Lex2]
 • (ชิล'เดรน) n. พหูพจน์ของ child [Hope]
 • (n) pl ของ child [Nontri]
 • /CH IH1 L D R AH0 N/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ɪldrən/ [OALD]
  [child]
 • คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก[Lex2]
 • เด็ก[Lex2]
 • ลูก[Lex2]
 • (ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร ###S. yougster -pl children [Hope]
 • (n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน [Nontri]
 • /CH AY1 L D/ [CMU]
 • (n) /tʃ'aɪld/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top