ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be dirty

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be dirty-, *be dirty*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
* I want to be dirty **ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* I want to be dirty **ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* I want to be dirty **ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* Oh, I want to be dirty **โอ้ ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
Why does everything have to be dirty with you?ฉันว่าเราทำโปรเจ็คนี้ตอนกลางคืนได้นะ The Bus Pants Utilization (2011)
Just 'cause you're in white tie doesn't mean you can't be dirty and drunk.แค่เพราะคุณผูกไทด์สีขาวไม่ได้แปลว่า คุณจะเมาเละเทะไม่ได้นี่ Yes, Then Zero (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be dirtyI can put up with a house being untidy but I don't like it to be dirty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกปรก[V] be dirty, See also: be unclean, tarnish, Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, ขาวสะอาด
มอมแมม[V] be dirty, See also: be filthy, be stained, be soiled, be unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: เด็กทุกคนในสนามล้วนแต่มอมแมมคลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก, ไม่สะอาดหมดจด
ขะมุกขะมอม[V] be dirty, See also: be filthy, be sloppy, be unclean, Syn. มอมแมม, เปรอะเปื้อน, สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เสื้อผ้าของผมขะมุกขะมอมเกินกว่าจะไปงานเลี้ยงคืนนี้, Thai definition: เปรอะเปื้อนมอซอไปด้วยสิ่งสกปรก
ขะมอมขะแมม[V] be dirty, See also: be filthy, be sloppy, Syn. เลอะเทอะ, เปื้อนเปรอะ, กระดำกระด่าง, กระมอมกระแมม, Ant. สะอาด, Example: เสื้อผ้าของเด็กๆ ขะมอมขะแมมไปด้วยขี้ดินขี้โคลน, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรก, ไม่สะอาดหมดจด
เขรอะ[V] be dirty, See also: be filthy, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เกรอะ, Ant. สะอาด, Example: กระสอบข้าวสารฝุ่นเขรอะไม่มีริ้วรอยว่าเคยขยับเขยื้อน, Thai definition: เปื้อนคราบสกปรกมากมาย
สกปรก[V] be dirty, See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
เละเทะ[V] be dirty, See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden, Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ, Example: พอฝนตกที ทางเดินในตลาดก็เละเทะไปหมด, Thai definition: สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
เลอะ[V] make a mess, See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: ฝุ่นแป้งเลอะอยู่เป็นหย่อมๆ บนเครื่องประทินโฉมราคาแพงเหล่านั้น, Thai definition: เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
เลอะ[V] make a mess, See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: ฝุ่นแป้งเลอะอยู่เป็นหย่อมๆบนเครื่องประทินโฉมราคาแพงเหล่านั้น, Thai definition: เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆแฉะๆ มีลักษณะเละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top