ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baser

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baser-, *baser*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can train them, if we can take away their baser instincts.เราสามารถฝึกสอนมันได้ ถ้าสัญชาตญาณดุร้ายของมันลดลง Resident Evil: Extinction (2007)
Sometimes love, passion, inspires a man's baser instincts.บางครัง ความรัก กิเลส สัญชาตญาณกระตุ้นผู้ชาย The Pull (2008)
To your baser instincts.ต่อสัญชาติญาณของเธอ. There Might be Blood (2008)
It is filled with baser thoughts.It is filled with baser thoughts. Whore (2010)
The world you left behind fell victim to some of the baser instincts of our species:โลกที่คุณทิ้งไว้เบื้องหลังได้ตกเป็นเหยื่อ ให้กับสัญชาตญาณอันเลวร้าย ของสายพันธุ์เรา Genesis: Part 1 (2011)
They are for drink, and baser pleasures.พวกเขาดื่มและรื่นรมย์กันอยู่ Blood Brothers (2013)
Let us not resort to our baser instincts and handle this like civilized men, to move on...อย่าใช้สัญชาตญาณดิบเลย มาตกลงกับแบบอารยชน จะได้... John Wick (2014)
I used to think this place was all about... pandering to your baser instincts.ผมเคยคิดนะว่าที่แห่งนี้มันทำให้ ปลดปล่อยสัญชาตญาณพื้นฐานของเราออกมา Trompe L'Oeil (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baser    (j) bˈɛɪsər (b ei1 s @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
昔を偲ばせる品[むかしをしのばせるしな, mukashiwoshinobaserushina] (exp) things reminiscent of bygone days [Add to Longdo]
忍ばせる[しのばせる, shinobaseru] (v1,vt) to conceal; to hide [Add to Longdo]
遊ばせる[あそばせる, asobaseru] (v1) to leave idle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  baser /baze/ 
   base

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top