ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barrette

B ER0 EH1 T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrette-, *barrette*
Possible hiragana form: ばっれって
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrette[N] ที่หนีบผม

English-Thai: Nontri Dictionary
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where are my barrettes?แบเรต์หนูอยู่ไหน Heat (1995)
Mom, my barrettes are not on the couch.แม่ ที่เก้าอี้ไม่เห็นมีเลย Heat (1995)
I have a barrette. If you don't move your head, it might work.ฉันมีปิ่นปักผม หากคุณไม่ได้ย้ายหัวของคุณมันอาจจะทำงาน The Birdcage (1996)
But they found a hair in the teeth of the barrette.แต่พวกเขาพบเส้นผมติดอยู่ในกิ๊บ Veritas (2008)
We found her barrette in the car.เราพบกิ๊บติดผมของเธอในรถ Veritas (2008)
Daddy, hold on to my barrette.พ่อคะ ติดกิ๊บให้หนูหน่อย Veritas (2008)
Oh, it's behind your barrette.มันอยู่หลังกิ๊บคุณน่ะ 52 Pickup (2008)
That barrette out of your hair, Miss Horan.เอากิ๊ฟติดผมของคุณออก คุณโฮเรนท์ Doubt (2008)
And who gave Jackie Jacobs an Indian burn When she stole your barrette?แล้วใครกันที่เป็นคนแก้แค้นแจ็คกี้ จาค็อบตอนที่เขาขโมยกิ๊บเธอ Chapter Ten '1961' (2009)
- i was just saying you probably have your hands- mom, cody pulled my barrettes out.-ผมบอกว่า คุณคงจะไม่ค่อยว่าง -แม่ค่ะ โคดี ดึงที่หนีบผมออก Dex Takes a Holiday (2009)
Come on, Barrette.มาเหอะ บาแร็ต Prom-asaurus (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRETTE    B ER0 EH1 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
バレッタ;バレット[, baretta ; baretto] (n) barrette (fre [Add to Longdo]
髪留め;髪どめ[かみどめ, kamidome] (n) barrette; hair clip; hair slide; hair band [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  barrette
      n 1: a pin for holding women's hair in place

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top