ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomizing

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomizing-, *atomizing*, atomiz
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atomizing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atomizing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomize[VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize[VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
atomizer(n) เครื่องฉีดน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomisation; atomizationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomiser; atomizer; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomization; atomisationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizationการทำให้เป็นละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizer; atomiser; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomizerตัวทำละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nebulizer; atomiser; atomizer; nebuliserเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nebuliser; atomiser; atomizer; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomizers, Bulbหลอดที่จะพ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom, if you had to choose between atomizing anthrax or sarin, which would be more deadly?แม่ ถ้าต้องเลือก ระหว่างสปอร์แอนแทรกซ์กับซารีน อย่างไหนตายเร็วกว่ากัน WarGames: The Dead Code (2008)
Atomized graphite.เป็นถ่านดำใช้ทำดินสอ Sketchy (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOMIZER AE1 T AH0 M AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atomize (v) ˈætəmaɪz (a1 t @ m ai z)
atomized (v) ˈætəmaɪzd (a1 t @ m ai z d)
atomizer (n) ˈætəmaɪzər (a1 t @ m ai z @ r)
atomizes (v) ˈætəmaɪzɪz (a1 t @ m ai z i z)
atomizers (n) ˈætəmaɪzəz (a1 t @ m ai z @ z)
atomizing (v) ˈætəmaɪzɪŋ (a1 t @ m ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷雾器[pēn wù qì, ㄆㄣ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] nebulizer; spray; atomizer, #48,608 [Add to Longdo]
雾化器[wù huà qì, ㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] nebulizer; spray; atomizer, #114,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nasszerstäuber {m}atomizer; wet sprayer [Add to Longdo]
Zerstäuber {m}atomizer [Add to Longdo]
Zerstäubung {f} | Zerstäubungen {pl}atomization | atomizations [Add to Longdo]
atomisieren | atomisierend | atomisiert | atomisiert | atomisierteto atomize; to nuke | atomizing | atomized | atomizes | atomized [Add to Longdo]
zergliedern | zergliedernd | zergliedertto anatomize | anatomizing | anatomized [Add to Longdo]
(Flüssigkeit) zerstäubento atomize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトミズム[, atomizumu] (n) atomism [Add to Longdo]
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser [Add to Longdo]
霧吹き[きりふき, kirifuki] (n) spray; atomizer; atomiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top