ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arithmetic statement

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arithmetic statement-, *arithmetic statement*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] (n) {comp} arithmetic statement [Add to Longdo]
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] (n) {comp} arithmetic instruction; arithmetic statement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] arithmetic statement [Add to Longdo]
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] arithmetic instruction, arithmetic statement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top