ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appraiser

AH0 P R EY1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appraiser-, *appraiser*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraisersนักประเมินราคาทรัพย์สิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wanted to schedule a time for our appraiser to come out to your loft.ฉันอยากจะนัดเวลา สำหรับลูกค้าที่จะไปดูห้องของคุณ Remains of the J (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPRAISER AH0 P R EY1 Z ER0
APPRAISERS AH0 P R EY1 Z ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑定家[かんていか, kanteika] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
鑑定官[かんていかん, kanteikan] (n) appraiser; assessor [Add to Longdo]
鑑定人[かんていにん, kanteinin] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appraiser \Ap*prais"er\, n. [See {Appraise}, {Apprizer}.]
   One who appraises; esp., a person appointed and sworn to
   estimate and fix the value of goods or estates.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appraiser
   n 1: one who estimates officially the worth or value or quality
      of things [syn: {appraiser}, {valuator}]
   2: one who determines authenticity (as of works of art) or who
     guarantees validity [syn: {appraiser}, {authenticator}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top