ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliform

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliform-, *aliform*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliform(แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่งมีรูปเป็นปีก[adj.] (seung mī rūp pen pīk) FR: aliforme (vx)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aliform \Al"i*form\, a. [L. ala wing + -form.]
   Wing-shaped; winglike.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aliform
   adj 1: having or resembling wings [syn: {alar}, {alary},
       {aliform}, {wing-shaped}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

aliform

 


  

 
aliform
 • (แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top