ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-xiphoid-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xiphoid, *xiphoid*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xiphoid[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาบ, See also: เหมือนดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่,กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sharp instrument trauma on the xiphoid process of the sternum.รอยแผลจากอาวุธปลายแหลม ลักษณะคล้ายดาบ ตรงกระดูกสันอก The Witch in the Wardrobe (2010)
The saw ripped through the xiphoid process and sternum.เลื่อยตัดผ่านกระดูกลิ้นปี่ และกระดูกสันอก The Patriot in Purgatory (2012)
There seems to be some fabric embedded in the cut that transected the xiphoid process.ดูเหมือนว่ามีเส้นใยบางอย่างฝังอยู่ในรอยตัด รอยตามขวางของลิ้นปี่ The Patriot in Purgatory (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xiphoid \Xiph"oid\ (?; 277), a. [Gr. xifoeidh`s sword-shaped;
   xi`fos a sword + ei`^dos form, shape: cf. F. xiphoide.]
   (Anat.)
   (a) Like a sword; ensiform.
   (b) Of or pertaining to the xiphoid process; xiphoidian.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top