ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-retiree-

R IY0 T AY1 R IY1   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retiree, *retiree*
English-Thai: Longdo Dictionary
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retiree[N] ผู้เกษียณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retiree(รีไท'อะรี) n. ผู้ปลดเกษียณ,ผู้เลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What does a retiree do, anyway?ว่าแต่งานที่ว่านั่นเกี่ยวกับอะไรน่ะ? Taken (2008)
Where retirees could enjoy their golden years...ที่ๆคนชราได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข I Guess This Is Goodbye (2010)
A short walk for a retiree on a mission.เดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเอง Smokey and the Bandit (2011)
A yoga mom, an elderly retiree and she turns them into a soldier who can take a headshot and still fight.แม่บ้านเล่นโยคะ คนแก่หลังเกษียณ เปลี่ยนพวกเขาเป็นทหาร ที่โดนยิงหัวแล้วยังสู้ต่อไปได้ Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retireeThe stock market crash forced many retirees back into the job market.

CMU English Pronouncing Dictionary
RETIREE R IY0 T AY1 R IY1

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  retiree
      n 1: someone who has retired from active working [syn:
           {retiree}, {retired person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top