ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-qt-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: qt, *qt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qt[ABBR] คำย่อของ quart

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need some QT time together. Two guys hanging out, have some beers.เราจำเป็นต้องมีบางเวลา QT กัน สองคนห้อยออกมีเบียร์บาง Showtime (2002)
Next. Found a long qt interval.เจอช่วงQT ในคลื่นหัวใจที่ยาวเกินไปด้วย Adverse Events (2008)
Middle of the night, somebody hired this guy on the QT.มีคนจ้างนักบิน ให้เดินทางกลางดึก Spider and the Fly (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qt    (n) kwˈɔːt (k w oo1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top