ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pliancy-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pliancy, *pliancy*
English-Thai: Nontri Dictionary
pliancy(n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliancy (n) plˈaɪənsiː (p l ai1 @ n s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pliancy \Pli"an*cy\, n.
   The quality or state of being pliant in sense; as, the
   pliancy of a rod. "Avaunt all specious pliancy of mind."
   --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pliancy
   n 1: the property of being pliant and flexible [syn: {pliancy},
      {pliantness}, {suppleness}]
   2: adaptability of mind or character; "he was valued for his
     reliability and pliability"; "he increased the leanness and
     suppleness of the organization" [syn: {pliability},
     {pliancy}, {pliantness}, {suppleness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-pliancy -

 


  

 
pliancy
 • (n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน [Nontri]
 • (n) /pl'aɪənsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top