ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-over there-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: over there, *over there*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That man over there is talking to himself.คนที่นั่นที่พูดกับตัวเอง The Godfather (1972)
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง Phantasm (1979)
It's over there by the baggage loader.อยู่ข้างเครื่องขนถ่ายกระเป๋าตรงโน้น Airplane! (1980)
All right, Preston, I want you to go over there and get that hose ready, alright?โอเค เพรสตัน ผมต้องการให้คุณไป ที่นั่นและได้รับท่อที่พร้อม ครับ First Blood (1982)
My Misha is a POW over there in his country.มิช่าของฉันอยู่ที- ่นั่นในประเทศของเขา Idemo dalje (1982)
All right, Doc, Garry and Clark move over there away from the others.ไม่เป็นไรหมอ เขาเชี่ยวชาญงานนี้ดี The Thing (1982)
Quit that bickering over there !Uh-uh. The Thing (1982)
It says, if I want to save Dan's life, I have to go over there by myself.มันเขียนว่า ถ้าห่วงชีวิตแดน ฉันต้องไปคนเดียว Vampire Hunter D (1985)
He wants you to go over there so he can beat the piss out of you and then take you to the cops.เขาต้องการให้นายข้ามไปในนั้น เขาจะซัดนายจนเยี่ยวราด แล้วเอานายส่งตำรวจ Stand by Me (1986)
Why don't you guys just go over there and look for some branches, okay?ทำไมพวกนายไม่ไปทางโน้น แล้วหากิ้งไม้มาโอเค? Stand by Me (1986)
See that girl over there in the red?ผมสัญญา Big (1988)
And I went over there to take a look.คุณเปนไรมะเนี่ย ไม่เปนไรอ่ะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
over thereA form appeared from over there.
over thereAll right, sir, The salad bar is over there.
over thereAre you knowing the girl who is over there?
over thereAsk at the police box over there.
over thereAutomatic vending machine is over there.
over thereCan you see anything over there?
over thereCan you see Mt. Daisetsu over there?
over thereCan you see the big white building over there?
over thereDo you know the girl waving at us over there?
over thereDo you know the name of the boy standing over there?
over thereDo you see any policeman over there?
over thereFrom that person over there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่นั่น(adv) over there, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ชายแปลกหน้ายืนอยู่ที่นั่น, Count Unit: แห่ง
ทางโน้น(adj) there, See also: over there, Syn. ทางนู้น, โน่น, โพ้น, Ant. ทางนี้, Example: เขาจะส่งข่าวให้คนทางโน้นทราบเป็นระยะๆ, Thai Definition: ห่างออกไป, พ้นออกไป
นู่น(adv) over there, See also: over yonder, that, there over there, Syn. นู้น, โน่น, Example: เขาเดินมานู่นแล้ว เลิกนินทาเขาเสียที, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)
ที่โน่น(pron) over there, See also: there, yonder, thither, Syn. ที่โน้น, โน่น, ตรงโน้น, Ant. ที่นี่, ที่นี้
ที่โน่น(adv) over there, See also: there, yonder, thither, Syn. ที่โน้น, โน่น, ตรงโน้น, Ant. ที่นี่, ที่นี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน่น[nōn] (pron) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là ; là-bas
โน้น[nōn] (adj) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là-bas ; là-haut
ที่โน่น[thīnōn] (adv) EN: yonder ; at that place over there  FR: là-bas ; au loin
ตรงโน้น[trong nōn] (adv) EN: over there  FR: là-bas ; plus loin

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう[むこう, mukou] (n) (1) opposite side; other side; opposite direction; (2) over there; that way; far away; beyond; (3) the other party; the other person; (4) future (starting now); (P) [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) [Add to Longdo]
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P) [Add to Longdo]
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P) [Add to Longdo]
彼方方[あなたがた, anatagata] (n) (1) (arch) that way; over there; (pn) (2) (arch) that person; him; her [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top