ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mardi gras-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mardi gras, *mardi gras*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, Syn. Fat Tuesday

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mardi Gras(n) วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday), Syn. fat Tuesday, last day of Folly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A jealous husband shot his wife off a mardi gras float right under the clock, at the corner of basin street.ฉันจะเล่าที่เหลือให้ฟังทีหลัง กฏข้อที่สาม อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก จงตรวจซ้ำ Yankee White (2003)
Makes Mardi Gras look like a sweet 16 party.ทำแบบวันฉลองก่อนวันถือบวช ดูเหมือนสุดยอดงานเลี้ยงอายุ16 Patch Over (2008)
Why would you go to Mardi Gras when you're busy here not getting blow jobs and hand jobs?นายจะไปพาเหรดเกย์ทำไมในเมื่อ.. นายง่วนอยู่ที่นี่... ไม่โดนทั้งดูดทั้งรูด 50/50 (2011)
I had about Mardi Gras in 1987.เหมือนที่ผมรู้สึกกับงานมาร์ดิกราส์ ปี 1987 Gravity (2013)
Surprisingly, Control hasn't heard the Mardi Gras story. Please proceed.แปลกใจจัง ที่เรายังไม่เคยฟัง เรื่องงานมาร์ดิกราส์นี่ ช่วยเล่าต่อหน่อย Gravity (2013)
For soon, our mardi gras will commence.เร็วๆนี้ มาร์ดิกราส์ของเราจะเริ่ม The Waking Dead (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mardi Gras (n) mˌaːdɪ-grˈaː (m aa2 d i - g r aa1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mardi gras \Mar"di` gras"\, n. [F., literally, fat Tuesday.]
   1. The last day of Carnival; the Tuesday before Ash Wednesday
    (the beginning of Lent and fasting); Shrove Tuesday; -- in
    some cities a great day of carnival and merrymaking; in
    the United States it is especially associated with New
    Orleans.
 
   Syn: pancake day.
     [1913 Webster]
 
   2. The series of festival events celebrated on {Mardi
    Gras}[1].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mardi Gras
   n 1: the last day before Lent [syn: {Mardi Gras}, {Shrove
      Tuesday}, {pancake day}]
   2: a carnival held in some countries on Shrove Tuesday (the last
     day before Lent) but especially in New Orleans [syn: {Mardi
     Gras}, {Fat Tuesday}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top