ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impressionism-

IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impressionism, *impressionism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressionism(n) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism(n) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismลัทธิประทับใจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionismMonet's art is representative of Impressionism.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRESSIONISM IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionism (n) ˈɪmprˈɛʃənɪzəm (i1 m p r e1 sh @ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印象派[yìn xiàng pài, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, ] impressionism, #52,953 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionismus { m }impressionism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionism \Im*pres"sion*ism\, n. [F. impressionnisme.] (Fine
   Arts)
   The theory or method of suggesting an effect or impression
   without elaboration of the details; -- a disignation of a
   recent fashion in painting and etching.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Impressionism
   n 1: a school of late 19th century French painters who pictured
      appearances by strokes of unmixed colors to give the
      impression of reflected light

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top