ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-http-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: http, *http*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
httpคำย่อ hypertext transfer protocol โปรโตคอลหลังฉากที่ส่งข้อมูลโดยทาง WWW (World Wide Web) โปรโตคอลนี้ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรแกรมลูกค้าเข้าสู่ URL หรือเข้าหาไฮเพอเทกซ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
httpOur Web site, http://www.jpgarden.com will tell you all you need to know.
httpYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypertext-ÜbertragungsprotokollHTTP : Hypertext Transfer/Transmission Protocol [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エイチティーティーピー[えいちていーていーぴー, eichitei-tei-pi-] HTTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HTTP
   n 1: a protocol (utilizing TCP) to transfer hypertext requests
      and information between servers and browsers [syn:
      {hypertext transfer protocol}, {HTTP}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HTTP
     HyperText Transfer Protocol (WWW, RFC 2068/2616)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top