ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-go on at-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go on at, *go on at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go on at[PHRV] ปรากฏตัวตอน, See also: ปรากฏตัวเมื่อ, Syn. come on
go on at[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, บอกย้ำ, บอกซ้ำซาก, Syn. be after, be at, be on at

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, if we had anything to go on at all here, any real-life lead whatsoever, believe me, I'd be the first guy talking to ballistics or forensics or whatever, all right?ฟังน่ะ ถ้าเรามีบางสิ่ง ที่จะทำตรงนี้ ชีวิตจริงจะนำพาไป อะไรก็ตามที เชื่อผม ผมนี่แหละจะเป็นคนแรก ไปคุยกับนักยุทโธปกรณ์ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I've told your paperboy ten times... the flower bed sprinklers go on at 6:00 A.M. sharp.ฉันบอกเด็กส่งหนังสือพิมพ์ ของคุณเป็นสิบครั้งแล้ว ว่าสปริงเกอร์จะทำงานอัตโนมัติตอนเวลาหกโมง Women and Death (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go on atIf you go on at that rate, you will surely fail.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top