ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-get away with-

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: get away with, *get away with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get away with[PHRV] ออกไปกับ, See also: ปลีกตัวไปกับ, Syn. go away
get away with[PHRV] ขโมย, See also: ไปได้, Syn. make off with
get away with[PHRV] มีความคิด (ความเชื่อ), Syn. go away with, run away with
get away with[PHRV] ทำสำเร็จ (ในการหลอกลวง), Syn. get by, get by with
get away with[PHRV] ไม่ได้รับการลงโทษ, Syn. get by with
get away with[PHRV] ลดโทษเป็น, See also: เหลือโทษเป็น, Syn. get off with, let off
get away with[PHRV] ไม่ได้รับการลงโทษ
get away with[PHRV] ไม่เชื่อ, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like they should have stopped Hitler in Munich, not letting him get away with it.เช่นเดียวกับพวกเขาควรจะได้หยุดฮิตเลอร์ในมิวนิคไม่ปล่อยให้เขาได้รับไปกับมัน The Godfather (1972)
You'll never get away with this, any of you.คุณจะมีทางหนีรอดจากเรื่องนี้ไปได้หรอก Clue (1985)
So why shouldn't we get away with it?ทำไมเราถึงไม่เอาตัวรอดไปด้วยกันล่ะ Clue (1985)
Are you gonna let this fucking punk get away with that?นายจะปล่อยเด็กพังค์นี่รอดไปเฉยๆเหรอ Goodfellas (1990)
To see if I could get away with it.อยากจะรู้ว่าฉันจะพ้นจากมันไปได้ไหม Basic Instinct (1992)
I wasn't gonna let her get away with it this time, making me feel bad about Rich, the love of my life who treated me like I was perfect.ฉันจะไม่ยอมปล่อยแม่เอาไว้อีกแล้วครั้งนี้ ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีกับริช คนรักของชีวิตฉัน คนที่ทำกับฉันเหมือนกับว่าฉันเพอร์เฟ็ค The Joy Luck Club (1993)
We could get away with Albert as an uncle if we had a woman as a mother.ที่เราจะได้รับไปกับอัลเบิร์เป็นลุงถ้าเรามีผู้หญิงเป็นแม่ The Birdcage (1996)
- They let you get away with that? - They had to.ก็งั้นซิ Good Will Hunting (1997)
They let you get away with that?- ใช่ซิ แล้วเขาก็ยอมให้คุณอยู่ Good Will Hunting (1997)
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ The Jackal (1997)
You can't let those niggers get away with that shit.นายจะปล่อยให้พวกนิโกรจากไปแบบนั้นไม่ได้ American History X (1998)
Lester, you will not get away with this.เลสเตอร์ ฉันไม่ปล่อยคุณไว้อย่างนี้แน่ American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get away withA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
get away withIf I thought I could get away with it, I wouldn't pay tax at all.
get away withIf you think you can get away with cheating on the exam, you've got another guess coming.
get away withPoliticians in Japan sometimes get away with doing illegal things.
get away withYou can not be rude to everyone and expect to get away with it forever.
get away withYou shouldn't let him get away with cheating.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top