ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ever after-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ever after, *ever after*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ever after (phrase ) รักนิรันดร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"And he lived happily ever after to the end of his days."และแล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุข จวบจนวาระสุดท้าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Happily Ever After potion.ยา ความสุขตลอดไป . Shrek 2 (2004)
The Happilly Ever After Potion.เจ้านาย ! ไอ้ยา ที่ให้ความสุขร่วมกันตลอดไป นั่น Shrek 2 (2004)
So you're just gonna go and live happily ever after with victor,huh?นี่คุณจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป กับวิคเตอร์เนี่ยนะ The Game (2007)
If there's ever going to be a happily ever after for us...ถ้าทำเช่นนั้นได้ เราก็จะมีความสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
To live happily ever after forever and ever.ไปใช้ชีวิตแสนสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
- Cristina, I-- no no you know this whole thing, this happily ever after does not exist.คริสตีน่า พอที เธอรู้มั้ย เรื่องความสุขชั่วนิรันดร์ มันไม่มีจริง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Looks like it might turn out to be an unhappily ever after for everyone.เรื่องนี้ทำให้ทุกคนเป็นทุกข์ไปตลอดกาล It's a Wonderful Lie (2008)
I mean, the love of your life is dying, and you could either, you know, live happily ever after with a perfect copy of him, somebody that looks like him, speaks like him, acts like him,ฉันหมายถึง คนรักของเธอที่กำลังจะตาย และคุณก็อาจตายเช่นกัน คุณรู้มั้ย เช่นว่า มีความสุขเหมือนเดืม As You Were (2010)
I thought we would live happily ever after when this child was born.ฉันคิดว่าพวกเรามีชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป เมื่อเด็กคนนี้เกิด I Need Romance (2011)
I'm to be amongst the royal court tomorrow when the prince breaks the news in a press conference about how it became clear you were only ever after his title.เพราะฉันต้องอยู่ที่วังพรุ่งนี้ ตอนที่เจ้าชายแถลงข่าวให้สื่อมวลชน เรื่องที่มาที่ไปเกี่ยวกับที่เธอทำทุกอย่างเพราะตำแหน่งของท่านเท่านั้น The Princess Dowry (2012)
You want to just live happily ever after with Andrew, walk away.คุณแค่อยากอยู่กับแอนดริว อย่างมีความสุขตลอดไป เชิญเลย It Just Got Normal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ever afterHe is as cool as ever after his divorce.
ever afterShe went on talking to her friend ever after the class began.
ever afterThey lived happily ever after.
ever afterThey lived happily ever afterward.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top