ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-egomania-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: egomania, *egomania*
Possible hiragana form: -えごまにあ-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
I've waited long enough for this egomaniac.ผมรอมานานเกินพอแล้ว Superhero Movie (2008)
I signed up for this class to learn something, not to be a punching bag for an egomaniac with a paintbrush!ฉันลงเรียนในคลาสนี้ เพื่อจะเรียนรู้บางอย่าง ไม่ใช่มาเป็นกระสอบทราบ สำหรับคนโอหัง The Art of Making Art (2011)
Ellswood called him "an egomaniac with a violent streak."เอลส์เรียกว่าเขา"เป็นคนอัตตาสูง และนิยมความรุนแรง" The Penelope Papers (2011)
There's the psycho egomaniac and the power maniac.พวกโรคจิตหลงตัวเอง กับพวกบ้าพลัง The Green Hornet (2011)
- You're an egomaniac.- นายมันพวกหลงตัวเอง The Green Hornet (2011)
Tell you what else I see -- a disgraced egomaniac who's playing an unorthodox game of "Capture the Flag."ผมยังเห็นอย่างอื่นอีก ศักดิ์ศรี ความหยิ่งยโส คนที่กำลังเล่นเกมส์นอกรีต ตามหาธง Identity Crisis (2012)
A self-obsessed egomaniac on the run for 5 centuries.หมกมุ่นอยู่กับการวิ่งหนีมา 5 ศตวรรษ She's Come Undone (2013)
Because they might see exactly what he is, a cold, sleazy, egomaniacal, old fake not worth meeting with.- ไม่มีเหตุผลที่คุณจะ... เพราะใครๆ อาจเห็นอย่างที่เป็นจริงๆ คนเสแสร้ง หลงตัวเอง ปลิ้นปล้อน เย็นชา ไม่คู่ควรจะต้องเจอในชีวิต Rules Don't Apply (2016)
They said I'm an intolerable egomaniac.พวกเขาหาว่าฉันมันหลงตัวเองสังคมรังเกียจ Sing (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  egomania
      n 1: an intense and irresistible love for yourself and concern
           for your own needs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top