ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-darren-

D AA1 R AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: darren, *darren*
Possible hiragana form: -だっれん-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chief Petty Officer Darren McAndrews.Do me a favor. When you finish, turn off the Iights. Deja Vu (2006)
- What was that oldest one's name, Darren?-คนโตชื่ออะไรนะ แดเรน In the Valley of Elah (2007)
It's the story of a hockey player named Darren Roanoke, my most resistant student, who became my greatest teacher.มันเป็นเรื่องของนักกีฬาฮ็อกกี้ ชื่อดาร์เรน โรอาโน้ค ลูกศิษย์จอมดื้อที่กลายมาเป็น ครูผู้ยิ่งใหญ่ของผม The Love Guru (2008)
Tonight, the Toronto Maple Leafs' Darren Roanoke is the subject of our player profile.คืนนี้ ดาร์เรน โรอาโน้ค จากทีมโตรอนโต เมเปิล ลีฟ เป็นผู้เล่นที่เราจะพูดถึง The Love Guru (2008)
Now, the new one, Darren Roanoke.และตำนานคนล่าสุด ดาร์เรน โรอาโน้ค The Love Guru (2008)
As long as Jacques "Le Coq" Grande is banging Darren's wife,ตราบใดที่เลอค้อก ยังจ้ำจี้เมียของดาร์เรนอยู่ The Love Guru (2008)
Darren's toast.ดาร์เรนก็ง่อย The Love Guru (2008)
If he can fix Darren, we win the Cup.ถ้าเขารักษาดาร์เรนได้ เราก็ได้ถ้วยรางวัล The Love Guru (2008)
The Toronto Maple Leafs will pay you 2 million dollars if you can get Darren Roanoke back with his wife in time to win the Stanley Cup.โตรอนโต เมเปิล ลีฟ จะจ่ายให้ 2 ล้านเหรียญ ถ้าท่านช่วยให้ดาร์เรนคืนดีกับเมียได้ ทันเวลาชนะถ้วยสแตนลี่คัฟ The Love Guru (2008)
I spoke to Oprah's producers, and if you can restore Darren Roanoke's marriage, they guarantee that you will be on her show!ผมคุยกับโปรดิวเซอร์ของโอปราห์แล้ว ถ้าท่านฟื้นชีวิตแต่งงานของโรอาโน้คได้ เขารับรองว่าจะให้ท่าน ไปออกรายการของโอปราห์ The Love Guru (2008)
Why do you think Darren Roanoke threw away his marriage?คุณคิดว่าเพราะอะไร ดาร์เรนจึงทำลายชีวิตแต่งงานตัวเอง The Love Guru (2008)
We've not much time. I have an apology letter from Darren.เรามีเวลาไม่มาก ผมมี จม.ขอโทษจากดาร์เรน The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darrenDarren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!

CMU English Pronouncing Dictionary
DARREN    D AA1 R AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top