ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-brennen-

B R EH1 N AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brennen, *brennen*
CMU English Pronouncing Dictionary
BRENNEN B R EH1 N AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennen {n}cauterization [Add to Longdo]
Brennen {n} in einer Brenngrubepitfiring [Add to Longdo]
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing [Add to Longdo]
Brennen {n}; brennender Schmerzsting [Add to Longdo]
brennen; verbrennen | brennend; verbrennend | gebrannt; verbrannt | er/sie/es brennt | ich/er/sie/es brannte | er/sie hat/hatte gebranntto burn {burnt, burned; burnt, burned} | burning | burnt; burned | he/she/it burns | I/he/she/it burnt; I/he/she/it burned | he/she/it has/had burnt; he/she/it has/had burned [Add to Longdo]
brennen; verbrennento combust [Add to Longdo]
brennento blaze [Add to Longdo]
brennento be alight; to catch alight [Add to Longdo]
brennen (Ziegel; Keramik)to fire [Add to Longdo]
brennen (auf); jdn. aktiv werden lassento sting {stung; stung} [Add to Longdo]
brennen (Wunde)to smart [Add to Longdo]
brennend {adj}lighted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
燃える[もえる, moeru] brennen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  brennen /brɛnən/
   burned; burnt; to burn {burnt, burned}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Brennen /brɛnən/ 
   cauterization; sting

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top