ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bedpan-

B EH1 D P AE2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bedpan, *bedpan*
English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedpan[N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I guess you changed his bedpan last night. - Nobody else here's gonna do it...และฉันรู้ว่า อะไร Deep Throat (1993)
Shoes make me look like I should be changing bedpans like I should be squeaking around bringing soup to some disgusting old person then take the bus home to my 16 cats.มันทำให้ฉันดูเหมือนว่าNฉันน่าจะเปลียนรองเท้าโหลๆ อย่างเช่นฉันเดินเสียงให้ดังเอี๊ยดๆไปทั่ว ทำตัวเป็นคนแก่เดินกินซุป ...And the Bag's in the River (2008)
How many bedpans you got to empty for that kind of cash?กระโถนขี้คนป่วยกี่กระโถนล่ะ เธอถึงจะใส่เงินสดได้เต็ม Oiled (2010)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
Don't wanna keep the bedpans waiting!อย่าให้รอเก้อล่ะ! There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
I used to change bedpans for a living, junior.ฉันเคยต้องเปลี่ยนผ้าปูเตียง เพื่อเลี้ยงชีพมาก่อนนะ พ่อหนุ่ม Meet the New Boss (2012)
That last bedpan change could've been a very different experience.การเปลี่ยนกระโถนครั้งสุดท้ายนั่น มันจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างออกไปมาก Fallout (2013)
I still have the bedpans to do.- ฉันยังต้องล้างกระโถน Stonehearst Asylum (2014)
With nowhere to go I landed in a charity ward surrounded by other big bellies and trotted bedpans until my time came.ด้วยความที่ไม่มีที่ไปฉันจึง ไปที่องค์กรการกุศล ฉันถูกห้อมล้อมด้วยพวกแม่ๆทั้งหลาย และพวกคนแก่ รอให้ถึงเวลาของฉัน Predestination (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDPAN B EH1 D P AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedpan (n) bˈɛdpæn (b e1 d p a n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedpan \Bed"pan`\, n.
   1. A pan for warming beds. --Nares.
    [1913 Webster]
 
   2. A shallow chamber vessel, so constructed that it can be
    used by a sick person in bed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedpan
   n 1: a shallow vessel used by a bedridden patient for defecation
      and urination

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top