ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-active duty-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: active duty, *active duty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active duty[N] การเข้าประจำการเต็มเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active dutyประจำการ, Syn. full duty)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want him pulled off active duty for a while until we can evaluate his condition.ฉันอยากให้เขาพัก จนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร Day of the Dead (1985)
Yeah, I told the lieutenant you weren't ready for active duty.ใช่ ฉันรายงานผู้หมวด ว่าเธอยังไม่พร้อมทำหน้าที่ Waiting to Exhale (2007)
I can't go on active duty like this.ชั้นออกไปทำงานในสภาพนี้ไม่ได้หรอก Appleseed Ex Machina (2007)
In 2001 began active duty with the renowned SO 19 armed response unit.ปี 2001เริ่มด้วยงานโต้ตอบศัตรูติดอาวุธ Hot Fuzz (2007)
I got 10 years active duty.ผมประจำการมาถึง 10 ปี To Hell... And Back (2009)
Then why isn't he on active duty?แล้วทำไมเขาถึงไม่ได้อยู่หน้าที่? MacGruber (2010)
Since agent Tork has been removed from active duty,เจ้าหน้าที่ทอร์กถูกถอดจากปฏิบัติการณ์ Little Red Book (2011)
He went on leave from active duty hoping to reconcile.เขาออกจากงาน หวังที่จะคืนดี Kame'e (2011)
My last night on active duty, and I see a light out in the jungle, I hear a noise, and when I go to check it out,วันสุดท้ายในหน้าที่ ผมเห็นแสง อยู่ในป่า แล้วก็ได้ยินเสียง Vs. (2011)
Thanks to that hard work you did in New York, you're back on active duty.ขอบคุณสำหรับการ ทำงานหนักในนิวยอร์ก คุณกลับมาปฏิบัติหน้าที่ I'm the Good Twin (2012)
It's good to see you back on active duty.ดีจังที่เห็นคุณกลับมาทำงานอีก Triggerman (2012)
Says she's active duty.พูดได้ว่าเธอมาปฏิบัติหน้าที่ Red, White and Blue (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top