ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aback-

AH0 B AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aback, *aback*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aback(adv) งงงวย
aback(adv) ถอยหลัง, Syn. back, backward

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm like taken aback by this.ผมถึงกับผงะเมื่อได้ยินประโยคนี้ The Corporation (2003)
The boy is very taken aback by all this as well.พวกเด็กๆ ของผม ก็ตกใจกับเรื่องนี้เหมือนกัน Fly, Daddy, Fly (2006)
For example, I'm sure he'd be delightfully taken aback if you clean your apartment.ทำไมไม่เซอร์ไพรส์ เรื่องอื่นละ อย่างเช่นฉันว่าเขาคง ตะลึงเลยละ The Gorilla Experiment (2009)
It should feel good, but I think I was taken aback a little.มันรู้สึกดีนะ แต่ ฉันคิดว่า ฉันตกใจนิดหน่อย Miss Ripley (2011)
It's just, I might have been a little bit taken aback to find out that you had... researched with someone else.มันแค่.. ฉันไม่เคยรู้มาก่อน ว่าคุณเคยทำการค้นคว้าแบบนี้ Pandora (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abackI was completely taken aback by her reasoning.
abackI was quite taken aback at their bad manners.
abackI was taken aback at the answer.
abackI was taken aback at the shadow.
abackI was taken aback by a thunderclap.
abackI was taken aback by his rudeness.
abackI was taken aback by the news.
abackWalter was taken aback by John's cruel insult.
abackWhen I first met him, I was taken aback by his unexpected question.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอยหลัง[thøi lang] (adv) EN: aback  FR: à reculons ; en arrière

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABACK AH0 B AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aback (a) ˈəbˈæk (@1 b a1 k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aback \A*back"\ ([.a]*b[a^]k"), adv. [Pref. a- + back; AS. on
   b[ae]c at, on, or toward the back. See {Back}.]
   1. Toward the back or rear; backward. "Therewith aback she
    started." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Behind; in the rear. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) Backward against the mast; -- said of the sails
    when pressed by the wind. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To be taken aback}.
    (a) To be driven backward against the mast; -- said of the
      sails, also of the ship when the sails are thus
      driven.
    (b) To be suddenly checked, baffled, or discomfited.
      --Dickens.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aback \Ab"ack\ ([a^]b"ak), n.
   An abacus. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aback
   adv 1: having the wind against the forward side of the sails;
       "the ship came up into the wind with all yards aback"
   2: by surprise; "taken aback by the caustic remarks"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top