ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-黃-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *黃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黃, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  一 (yī )  由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant,  Rank: 4,883

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang, #1,157 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a dame you couldn't stand the sight of a few days ago... you seem to be taking a big interest in April and her sex-appeal.[CN] 你從很久之前就看夠了人老珠了 看來你對"性感"的April有很大興趣嘛 Applause (1929)
Milady, she has the yellow fever from Panama.[CN] 夫人得了巴拿馬傳來的熱病 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
She had an engagement in the Yellow Room at 5:00.[CN] 她五點鐘在廳有個約會. Grand Hotel (1932)
That window - it's like a cucumber frame.[CN] 那窗戶,就像一個鍾瓜的架子 The Uninvited (1944)
If it's yellow fever, this cabin will be quarantined.[CN] 如果是熱病的話 整個房子都會被隔離 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
In the funny yellow room where they dance.[CN] 在那個有趣的廳, 他們在那兒跳舞. Grand Hotel (1932)
- In the Yellow Room?[CN] - 在廳? Grand Hotel (1932)
If I return to Panama, I'll probably die of the fever.[CN] 但是 如果我回到巴拿馬 我就會得熱病而死 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
A handful of red gold for a cooling draught of white wine![CN] 我真想用滿滿一捧金去換口酒喝呀! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It would be folly to reject what Siegfried offers you as a brother and Kriemhild is worth more than all the gold in the world![CN] 齊格弗裏德是你的兄弟 不會拒絕你的要求的 而且克裏米爾特比全世界的金更有價值 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
- A Spanish lugger? - There's yellow fever in Panama.[CN] 在西班牙的船上巴拿馬有熱病 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
My warriors have returned from the land of the dead![JA] もどってきた. 泉の國から戰士たちが歸ってきた. Princess Mononoke (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top