ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-雪铁龙-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 雪铁龙, *雪铁龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪铁龙[xuě tiě lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Citroen (French car company), #18,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boss. Sac P.D. got a report of an abandoned blue Citroen this morning.[CN] 头 萨市警局今早接到 一辆蓝色雪铁龙的被弃报告 Red Sails in the Sunset (2012)
The Citroen 2CV?[CN] -雪铁龙 2CV? 50 Years of Bond Cars (2012)
You're on board an 1 1 CV Citroen.[CN] 你现在上的是一辆11 CV雪铁龙汽车 Diva (1981)
The senator's friends told him his Mercedes was bad politics, so he got a Citroen instead, and I got the Mercedes, which I'll sell for a pretty penny.[CN] 议员的朋友告诉他 奔驰的政策不好 所以他买了雪铁龙 我还是选择了奔驰 这给我省下了一笔钱 Bed & Board (1970)
I know the place. Hotel Citroén.[CN] 我知道那地方,雪铁龙饭店 The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
- I like Citroens![CN] -我喜欢雪铁龙轿车 Cleo from 5 to 7 (1962)
Imagine that the man in the Citroen is your mistress' husband and the women in the Fiat is your wife.[CN] 想象 雪铁龙上的男人是你情妇的老公 菲亚特上的女人是你的老婆 你会怎么做? Loaded Guns (1975)
A Citroen and a Fiat are behind us.[CN] 一辆雪铁龙和一辆菲亚特跟着我们 我丈夫在雪铁龙 Loaded Guns (1975)
Will you drive the 2CV back?[CN] 你会把这辆雪铁龙开回来? The Departure (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top