ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-阴暗-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 阴暗, *阴暗*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴暗[yīn àn, ㄧㄣ ㄢˋ, / ] dim; somber, #16,797 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, you don't wanna spend the rest of your life living like this, do ya?[CN] 听着,你不想余生过这样的生活 阴暗的交易? Night and the City (1950)
Table for two at The Colony before the show, table for two at The Persian Room after the show.[CN] 看戏前在卡隆尼餐厅订位 看戏后在波斯餐厅订位 选个角落阴暗的位置 Sabrina (1954)
Yeah, high society![CN] 噢,上流社会是什么? 邪恶又阴暗 Port of Shadows (1938)
Where? Shady Rest.[CN] 阴暗休息所 The Bells of St. Mary's (1945)
Not at all. I'm used to looking on the rough side of things.[CN] 没关系 我总是看到事物阴暗的一面 The Trouble with Harry (1955)
You've got a sewer for a mind. Someday you're gonna fall in.[CN] 你想的真阴暗 有一天你会陷进去的 House of Strangers (1949)
Yes, but sultry.[CN] 对 但阴暗 Wild Strawberries (1957)
Well, in books, the ship's doctor is usually a man with a shadow over him.[CN] 在书中,船医总是阴暗 Dangerous Crossing (1953)
It's movingly dismal.[CN] 阴暗 Funny Face (1957)
I came from Laramie to creep up a dark alley and knife the town drunk.[CN] 我从拉莱米来这就是为了从一个阴暗小巷和刀子里逃出 The Man from Laramie (1955)
I'm sorry, Mr Larrabee.[CN] 我用你弟弟的名字订的桌子 在阴暗的角落 对不起,赖先生 Sabrina (1954)
This route does not take you towards the shining heights it descends into a gloomy valley deep into the dark, dank forest[CN] 这条路不会把你带到 明亮的山顶 而是到一个 阴暗的山谷中去 进入黑暗的森林里 Le Silence de la Mer (1949)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top