ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-迟缓-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 迟缓, *迟缓*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟缓[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; sluggish, #17,852 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's delayed action, that's all.[CN] 那只是行动迟缓 如此而己 Dial M for Murder (1954)
They look slow and heavy and fat with the life belts on, so lonesome.[CN] 穿着救生衣一副 迟缓笨重的样子 一脸孤寂 Lifeboat (1944)
Sluggish pulse.[CN] 脉搏迟缓 Episode #2.6 (1990)
That's a bad age for men. They slow up a lot.[CN] 那对男人来说,是个很糟糕的年龄, 变得行动迟缓 Love and Death (1975)
Now we were actually sailing, and we moved doubtfully... fearful that at the last moment, we might be snatched back.[CN] 现在我们真的在航行,我们动作迟缓... 害怕在最后一刻被遣返 The House on Telegraph Hill (1951)
Wow. You really are great in that movie where you play that retard.[CN] 哇,电影中那个迟缓儿 你演得真是太棒了 Being John Malkovich (1999)
Your ass is as slow as I ever seen it before.[CN] 你真是前所未有的迟缓 The Color Purple (1985)
- He's just kinda slow.[CN] 她行动迟缓. 什么? Stir of Echoes (1999)
I have a cousin who's a retard.[CN] -我的表弟就是迟缓 Being John Malkovich (1999)
So, as you might imagine, it means a lot to me to see retards portrayed on the silver screen so compassionately.[CN] 所以你大概能想像 能透过银幕看到 对迟缓儿深表同情的诠释 这对我实在意义重大 Being John Malkovich (1999)
"Why does the bridge not progress?"[CN] ...为什么大桥进展迟缓? The Bridge on the River Kwai (1957)
And it was so gross, it was like a - like a dead, old, gross, dead... squirrel.[CN] 动作迟缓,像个... 像个僵硬、老迈、迟缓 垂死的... 疯子 George Washington (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top