ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-许多班机甚至可以为了等他 [...] 是出门去散步,吃着三明治-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 许多班机甚至可以为了等他而 [...] 就是出门去散步,吃着三明治, *许多班机甚至可以为了等他而 [...] 就是出门去散步,吃着三明治*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plane after plane waited on the runway while he napped or took walks and ate sandwiches.[CN] 许多班机甚至可以为了等他而延误 而他不是在家睡大头觉 就是出门去散步,吃着三明治 Searching for Bobby Fischer (1993)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-许多 (xǔ duō)班机 (bān jī)甚至 (shèn zhì)可以 (kě yǐ)为了 (wèi le) (děng) () (ér)延误 (yán wu) (ér) ()不是 (bù shì)在家 () (shuì)大头 () (jiào) 就是 (jiù shì)出门 (chū mén) ()散步 (sàn bù), (chī) (zhāo)三明治 (sān míng zhì)-

 


  

 
许多
 • (xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ) many; a lot of; much [CE-DICT]
班机
 • (bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ) airliner; airplane; plane [CE-DICT]
甚至
 • (shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ) even; so much so that [CE-DICT]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT]
为了
 • (wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙) in order to; for the purpose of; so as to [CE-DICT]
 • (とう) (n,n-suf,ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See 等・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal [EDICT]
 • (ら) (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix [EDICT]
 • (など) (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) [EDICT]
 • (děng, ㄉㄥˇ) class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT]
在家
 • (ざいけ;ざいか) (n,adj-no) (1) (ざいけ only) {Buddh} (See 出家) laity; layman; laywoman; laic; (2) country home [EDICT]
 • (shuì, ㄕㄨㄟˋ) to sleep [CE-DICT]
 • (jiào, ㄐㄧㄠˋ) a nap; a sleep [CE-DICT]
 • (jué, ㄐㄩㄝˊ) feel; find that; thinking; awake; aware [CE-DICT]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT]
出门
 • (chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ) to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door [CE-DICT]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT]
散步
 • (sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ) to take a walk; to go for a walk [CE-DICT]
 • (chī, ) to eat; to have one's meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust [CE-DICT]
 • (jí, ㄐㄧˊ) stammer [CE-DICT]
 • (ぎ) (n,n-suf) clothes; outfit; uniform; gi [EDICT]
 • (ちゃく) (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) [EDICT]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT]
三明治
 • (sān míng zhì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ) sandwich [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top