ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-让我们的敌人享受 全套的大自然体验-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 让我们的敌人享受 全套的大自然体验, *让我们的敌人享受 全套的大自然体验*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I say we give our guests the full outdoor experience.[CN] 让我们的敌人享受 全套的大自然体验 Open Season (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- (ràng)我们 (wǒ men) (de)敌人 (dí rén)享受 (xiǎng shòu) 全套 (quán tào) (de)大自然 (dà zì rán)体验 (tǐ yàn)-

 


  

 
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
敌人
 • (dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ) enemy [CE-DICT-Simplified]
享受
 • (きょうじゅ) (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [EDICT]
 • (xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ) to enjoy (rights, benefits etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ) to enjoy (rights, benefits etc) [CE-DICT-Traditional]
全套
 • (quán tào, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄠˋ) an entire set; full complement [CE-DICT-Simplified]
 • (quán tào, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄠˋ) an entire set; full complement [CE-DICT-Traditional]
大自然
 • (だいしぜん) (n) nature; Mother Nature; (P) [EDICT]
 • (dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ) nature (as in Mother Nature) [CE-DICT-Simplified]
 • (dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ) nature (as in Mother Nature) [CE-DICT-Traditional]
体验
 • (tǐ yàn, ㄊㄧˇ ㄧㄢˋ) to experience for oneself [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top