ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-联-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *联*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[联, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  关 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 356

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to ally; to unite; to join, #1,064 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sir.[CN] 正在系中,请稍等 Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
"We will enter the South as civilians coming from the neutral state of Kentucky to join the southern cause."[CN] 我们将以中立的肯德基州 老百姓加入南方 The General (1926)
He said he was going to meet up with his "brother".[CN] 络不到吗 Episode #1.4 (2004)
A reconstruction of the Russian premiere version directed by Enno Patalas in cooperation with Anna Bohn[CN] 根据恩诺. 帕塔拉斯与安娜. 波恩 合执导的俄罗斯首映版改编 Battleship Potemkin (1925)
"You know, David, if I could send a message to humankind, "l would like to send them a New Year's greeting."[CN] "你知道,大卫,只要我能发出 一条系上人们的消息,我就会 给他们送上一个新年的问候" The Phantom Carriage (1921)
Odessa.[CN] 奥德萨(苏港口) Battleship Potemkin (1925)
lads.[CN] 加油,曼 United (2011)
Can't you try Suk-Che?[CN] 你络不到淑彩 Episode #1.8 (2004)
He's gone, but he had such a wonderful touch.[CN] 他离开了不过还和我 有密切的 One Hour with You (1932)
In a Union encampment just North of Chattanooga.[CN] 在恰塔奴加北面的 一个邦军营理 The General (1926)
An Initiative Project of the German Federal Cultural Foundation[CN] 德国邦文化基金会 出品 Battleship Potemkin (1925)
Supported by German Federal Film Archive, Berlin and British Film Institute, London[CN] 鸣谢: 德国邦电影档案馆 柏林,及伦敦英国电影学院 Battleship Potemkin (1925)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top