ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-罒-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *罒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[罒, wǎng, ㄨㄤˇ] net, network
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []
[罗, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 392
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 677
[罪, zuì, ㄗㄨㄟˋ] sin, vice; fault, guilt; crime
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [ideographic] A net 罒 of wrongdoing 非,  Rank: 718
[罚, fá, ㄈㄚˊ] penalty, fine; to punish, to penalize
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  讠 (yán ㄧㄢˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 罰; to punish 刂 the accused 詈,  Rank: 1,215
[罢, bà, ㄅㄚˋ] to cease, to finish, to stop, to quit
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  去 (qù ㄑㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Stuck in a net 罒, unable to leave 去,  Rank: 1,305
[署, shǔ, ㄕㄨˇ] bureau, public office; to sign
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] network,  Rank: 1,379
[罩, zhào, ㄓㄠˋ] cover, shroud; basket for catching fish
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  卓 (zhuō ㄓㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 1,978
[羁, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  革 (gé ㄍㄜˊ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  马,  Rank: 3,297
[罡, gāng, ㄍㄤ] the stars at the end of the Big Dipper
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 3,980

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top