ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-网站-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 网站, *网站*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an Internet home page.[CN] 这是网际网路的网站 Perfect Blue (1997)
It has to be difficult.[CN] 它的网站是困难的。 Afterglow (1997)
I ran "Vigo the Carpathian" through the occult reference net.[CN] 我查了网站,关于维哥的神秘事件 Ghostbusters II (1989)
A HOME PAGE ON THE INTERNET:[CN] (以网际网路上网站 Perfect Blue (1997)
Found it in Magicians, Martyrs and Madmen.[CN] 在法师、烈士与狂人网站查到的 Ghostbusters II (1989)
That goes doubly so if you intend to post your footage online, on the user-generated adult websites that are now in abundance.[CN] 如果你打算在成人网站自拍区放上你的自制作品 这点尤其要注意 The Lovers' Guide (1991)
Considering that this person "put up a link to Mima's Room" this "Mima's Room" thing is the title of a web site.[CN] 这边说在未麻的房间里 贴有连结的话 那这未麻的房间 也是个网站的名字了 Perfect Blue (1997)
I got them from the Smithsonian, sir. They're old agency photos of Pearl.[CN] 这是从"史密森尼博物馆网站 The Final Countdown (1980)
I've got to get a website, a company name, letterhead....[CN] 我已经得到了一个网站, 公司名称,信纸... How Stella Got Her Groove Back (1998)
It's called Westlaw.[CN] 这网站叫做西方法律 Most Wanted (1997)
I've been visiting that home page.[CN] 我也看过了... 那个网站 Perfect Blue (1997)
Web sites, newsletters, self-published manifestoes....[CN] 网站,公开信,个人宣言... Conspiracy Theory (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top