ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-现钱-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 现钱, *现钱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现钱[xiàn qián, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] cash, #59,112 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well how would you blokes like to make some real money?[CN] 嗯... 小伙子们想不想赚点现钱 Pinocchio (1940)
The money's gone. Do you know anything?[CN] 发现钱少了 你知道原因吗? The Corruption (1986)
I think part of Miss Channing's greatness lies in her ability to pick the best plays.[CN] 我发现钱宁小姐的过人之处 在于挑选剧本 All About Eve (1950)
- I don't know.[CN] 然后发现钱包我不肯定 In the Heat of the Night (1967)
You tell Mr. Darcey he's got a deal, but on my terms. He delivers me $100,000 cash.[CN] 告诉你们的朋友达西先生,他有笔买卖, 但要按我的条件来,他付我十万美金现钱 Pocketful of Miracles (1961)
You can throw in a handful of stock in that Saratoga trunk line of yours if you're short of chips.[CN] 你可以往你那Saratoga干线 扔一大把股票 如果你缺现钱 Saratoga Trunk (1945)
I don't have that kind of cash on hand right now.[CN] 不是没钱,那儿来这么多现钱? {\cH00FFFF}{\3cH000000}I don't have that kind of cash on hand right now. Biao jie, ni hao ye! (1990)
No cash? I got the credit card[CN] 现钱不够呀,给张咭用 Yuen fan (1984)
We don't have much cash[CN] 手头没现钱 The Story of Qiu Ju (1992)
- Then we went to the bank and no bag.[CN] - 然后我们去了银行,发现钱袋没了 Moonstruck (1987)
I've got cash here, I've got cash[CN] 我的现钱够,我的现钱 Yuen fan (1984)
I really don't have the cash right now.[CN] 我真的没有这么多现钱 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I really don't have the cash right now. Biao jie, ni hao ye! (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top