ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-淤积-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 淤积, *淤积*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淤积[yū jī, ㄩ ㄐㄧ, / ] silt; sediment; ooze; slurry, #29,665 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drummer silt clay loam.[CN] 鼓手淤积粘壤土 Battle of the Proxies (2012)
However, the volume of the deposits is increasing at a rate of 22 million cubic meters every year.[CN] 而这个数字 仍然以每年淤积2千2百万立方公尺的速度 持续增加中 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
See, they move very easily through the Pleistocene alluvials.[CN] 看到吗,他们很容易潜行于淤积 Tremors (1990)
If you keep on sitting like this, your veins will clog up.[CN] 你老这么窝着呀 血脉淤积 If You Are the One 2 (2010)
She's got blood all down her chin.[CN] 她有血淤积在下巴这儿。 10 Rillington Place (1971)
So, Mr. Szabo, this analysis shows that the soil from Alt-O-Rama, from the murder site, was called drummer silt clay loam.[CN] 萨博先生 这份分析报告说 奥图莱玛凶案现场的泥土 叫鼓手淤积粘壤土 Battle of the Proxies (2012)
Mud, flood, hell, or high water.[CN] 不去管四周泥泞、雨水淤积 Coal Miner's Daughter (1980)
The blood is found on the first layer of skin.[CN] 血淤积在皮肤表层 Treasure Inn (2011)
Most of the reservoirs in Taiwan are facing the crisis of deposits.[CN] 全台湾大部分的水库 都面临了淤积的危险 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
Today the deposit of mud and rocks in the reservoir is up to 80 million tons which takes up almost 70% of the capacity of the reservoir.[CN] 而今淤砍砂量高达八千万吨 整个水库淤积了将近七成 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
The volume of deposits has already reached 710 million cubic meters.[CN] 淤积的泥沙 却已经达到了7亿1千万立方公尺 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
When the river flows through the valley, the mud is deposited and becomes sediment.[CN] 当溪水出谷 砂石就大量沉淀淤积在水库里 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top