ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-法定儲備金制度基本上是任 [...] 求銀行每創造十美元的債務-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 法定儲備金制度基本上是任意 [...] 要求銀行每創造十美元的債務, *法定儲備金制度基本上是任意 [...] 要求銀行每創造十美元的債務*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the past, it was common to require banks to have at least one dollar's worth of real gold in the vault to back 10 dollars worth of debt money created.[CN] 法定儲備金制度基本上是任意設定的 儲備金佔信貸的比例在不同國家不同年代都不一樣 (債務金額比黃金) 過去一般要求銀行每創造十美元的債務 Money as Debt (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-法定 (fǎ dìng)儲備 (chǔ bèi) (jīn)制度 (zhì dù)基本上 (jī běn shang) (shì)任意 (rèn yì)設定 (shè dìng) (de) 儲備 (chǔ bèi) (jīn) (zhàn)信貸 (xìn dài) (de)比例 (bǐ lì) (zài)不同 (bù tóng)國家 (guó jiā)不同 (bù tóng)年代 (nián dài) (dōu) ()一樣 (yī yàng) (債務金額 ()比黃金 ()) 過去 (guò qu)一般 (yī bān)要求 (yāo qiú)銀行 (yín háng) (měi)創造 (chuàng zào)十美元 () (de)債務 (zhài wù)-

 


  

 
法定
 • (ほうてい) (n,adj-no) legal; designated by law; (P) [EDICT]
 • (fǎ dìng, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ) legal; statutory; rightful [CE-DICT]
儲備
 • (chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ) reserves; to store up [CE-DICT]
 • (おうごん(黄金)(P);こがね(P);きがね(黄金)(ok);くがね(黄金)(ok)) (n,adj-no) gold; (P) [EDICT]
 • (かね) (n) (1) (See お金) money; (2) metal; (P) [EDICT]
 • (きん) (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [EDICT]
 • (jīn, ㄐㄧㄣ) gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim [CE-DICT]
制度
 • (せいど) (n,adj-no) system; institution; organization; organisation; (P) [EDICT]
 • (zhì dù, ㄓˋ ㄉㄨˋ) (political or administrative) system or institution [CE-DICT]
基本上
 • (jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙) basically; on the whole [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
任意
 • (にんい) (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P) [EDICT]
 • (rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ) arbitrarily; at will; random [CE-DICT]
設定
 • (せってい) (n,vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) {comp} options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) [EDICT]
 • (shè dìng, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ) to set; to set up; to install; setting; preferences [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (zhàn, ㄓㄢˋ) to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; 占 sometimes used as traditional character [CE-DICT]
信貸
 • (xìn dài, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄞˋ) credit; borrowed money [CE-DICT]
比例
 • (ひれい) (n,vs) proportion; (P) [EDICT]
 • (bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ) proportion; scale [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
不同
 • (ふどう) (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder [EDICT]
 • (bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ) different; distinct; not the same; not alike [CE-DICT]
國家
 • (guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ) country; nation; state [CE-DICT]
年代
 • (ねんだい) (n) age; era; period; date; (P) [EDICT]
 • (nián dài, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ) a decade of a century (e.g. the Sixties); age; era; period [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT]
一樣
 • (yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ) same; like; equal to; the same as; just like [CE-DICT]
過去
 • (かこ) (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P) [EDICT]
 • (guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙) (in the) past; former; previous; to go over; to pass by [CE-DICT]
一般
 • (いっぱん) (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) [EDICT]
 • (yī bān, ㄧ ㄅㄢ) same; ordinary; common; general; generally; in general [CE-DICT]
要求
 • (ようきゅう) (n,vs) demand; firm request; requisition; requirement; desire; (P) [EDICT]
 • (yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ) request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand [CE-DICT]
銀行
 • (ぎんこう) (n,adj-no) bank; (P) [EDICT]
 • (yín háng, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ) bank [CE-DICT]
 • (měi, ㄇㄟˇ) each; every [CE-DICT]
創造
 • (そうぞう) (n,vs) creation; (P) [EDICT]
 • (chuàng zào, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ) to create; to bring about; to produce [CE-DICT]
債務
 • (さいむ) (n) (ant [EDICT]
 • (zhài wù, ㄓㄞˋ ㄨˋ) debt [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top