ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-旋风-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 旋风, *旋风*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado, #14,569 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"As the turbines are expanded, advance O people - the big Satan."[CN] "它疾如旋风 呼吸卷人类 大撒旦" Till Marriage Do Us Part (1974)
They sowed the wind and now they are going to reap the whirlwind.[CN] 他们播撒下风(的种子) 而现在他们将收获旋风 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
Who do you think I am?[CN] 你以为我是什么 旋风吗? Who do you think I am? This Gun for Hire (1942)
And the whirlwind...[CN] 旋风将他们吹去... The Bible: In the Beginning... (1966)
He's riding the whirlwind.[CN] 他像是在骑着旋风 Lawrence of Arabia (1962)
"Whirlwind 297 to Control.[CN] 旋风297报告 The Cassandra Crossing (1976)
He rode among the Pawnees like a whirlwind.[CN] 他骑马穿梭在波尼族人之中 就像一阵旋风 Little Big Man (1970)
Not too much. I don't want a cyclone.[CN] 不要太强劲 我不要旋风 Funny Face (1957)
(narrator) The effect of the bombing, combined with a heat wave, was to create a man-made tornado of flame.[CN] 轰炸的效果,和一股夏天的热浪汇合起来, 将引起一场人造的火焰旋风 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
Last year at the Chai Jin residence[CN] 小管营,去年我在小旋风柴进庄上 The Delightful Forest (1972)
The 'White Lance.[CN] 小旋风霸王枪 Shao Lin men (1976)
Like going to heaven in a whirlwind.[CN] 驾旋风上天堂 Tammy and the Bachelor (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top