ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-拌-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *拌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[拌, bàn, ㄅㄢˋ] to mix
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  半 (bàn ㄅㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 3,570

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] to mix; mix in; to toss (a salad), #9,041 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Utensil Stirring Liquid][CN] [器皿中搅液体] The House on Telegraph Hill (1951)
I have assigned Omodaka Hikukoro as your second.[JA] (沢潟)"箇こ 毒ぃ沢蒙櫑声螂 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
You don't want to stumble.[CN] 只在一边 你不想倒吧 The Bells of St. Mary's (1945)
I can't even afford spinach now.[CN] 快吃不起凉菠菜了 Good Morning (1959)
Mixes the chocolate, churns it up, makes it light and frothy.[JA] 「材料を合わせて、撹し、 なめらかで口当たりを良くするんです」 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Churns it up. Makes it light and frothy.[JA] ...撹し、滑らかにしています」 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Lay off that cement mixer stuff.[CN] 别叫它水泥搅 Sahara (1943)
You know how Hitch and me are, always rowing about something.[CN] 你知道我和Hitch是怎樣的, 嘴是常有的事 Applause (1929)
Yeah, and I just ate a pound of dust with this can of beans.[CN] 是的 我刚才还着一磅沙子吃了一罐豆子 The Man from Laramie (1955)
- I'd say it was a 30-year-old Fine, indifferently blended, sir.[CN] 这是30年的,而且搅不完全... Goldfinger (1964)
The agitation motor.[JA] 攪モーター。 Hazard Pay (2012)
The agitation motor here on top, the tank's not gonna fit in the box.[JA] 攪モーターを付けたままだと 箱に収まらない。 Hazard Pay (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top