ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-感冒-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 感冒, *感冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感冒[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] to catch cold; (common) cold, #2,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] (n) cold (illness) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's because she hasn't eaten any carbs.[CN] 你们知道实里感冒了吗? Scissorhands (2016)
I'll do some digging into her.[CN] 一个电影明星就算是感冒了 我们都会知道 If a movie star had the sniffles, we'd know about it, 更不要说是卷入实验室爆炸这样的事了 let alone being blown up in a laboratory accident. Better Angels (2016)
Nice job, Keenser.[CN] 还好你感冒了,要不然我们就出不去了 Star Trek Beyond (2016)
You gave him a cold?[CN] 他带来了一种几分钟内 He came up with a compound 就会造成严重感冒症状的化合物 that brings on intense symptoms in minutes. Smoke & Mirrors (2016)
What are you doing?[CN] 是啊 小学生 你是得了感冒 Episode #1.11 (2016)
What do we got?[CN] 我也想和你握手的 但我是那种 Oh, I'd shake your hand, but I'm one of those suckers 一年四季都会感冒的倒霉鬼 who catches a cold whether it's summer, spring, winter, or fall. The Lady in the Lake (2016)
Of course, that is true.[CN] 在这个国家却是像感冒一样的常见病 Episode #1.3 (2016)
H-e-e-ey![CN] 重感冒 An intense cold. Smoke & Mirrors (2016)
I was so worried.[CN] 叫作病毒性感冒 Episode #1.11 (2016)
Hot meal for the girls.[CN] 听说你感冒了 想你该可以喝汤吧? Hidden Figures (2016)
He came up with a compound that brings on intense symptoms in minutes.[CN] 霍华德想发明治愈普通感冒的药物 Howard wanted to create a cure for the common cold. Smoke & Mirrors (2016)
The valleys are when she tries to help.[CN] 只有在阿丽放假 睡觉 或者感冒的时候 盈利达到峰值 Storks (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] Erkaeltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top