ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-尼尔森收视指数显示 霍华 [...] 视剧 无敌金刚、四海一家-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 尼尔森收视指数显示 霍华德 [...] 电视剧 无敌金刚、四海一家, *尼尔森收视指数显示 霍华德 [...] 电视剧 无敌金刚、四海一家*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-尼尔森 ()收视 ()指数 (zhǐ shù)显示 (xiǎn shì) 霍华德 (Huò huá dé) ()比厄秀 () (zài)本月 (běn yuè)四大 ()最高 (zuì gāo)收视 ()节目 (jié mù) (zhōng) 排名 (pái míng)第四 (dì sì) (zài) ()前面 (qián miàn) (de)只有 (zhǐ yǒu)电视剧 (diàn shì jù) 无敌 (wú dí)金刚 (jīn gāng) ()四海一家 ()-

 


  

 
指数
 • (しすう) (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P) [EDICT]
 • (zhǐ shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ) (numerical, statistical) index [CE-DICT]
显示
 • (xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ) to show; to illustrate; to display; to demonstrate [CE-DICT]
霍华德
 • (Huò huá dé, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄜˊ) Howard [CE-DICT]
 • (なかぽち) (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
 • (なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ)) (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
 • (なかぐろ) (n) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
本月
 • (ほんげつ) (n-t) this month [EDICT]
 • (běn yuè, ㄅㄣˇ ㄩㄝˋ) this month; the current month [CE-DICT]
四大
 • (しだい) (n) (1) {Buddh} the four elements (earth, water, fire, wind); (2) the human body; (3) Tao, heaven, earth and king [EDICT]
 • (よんだい) (n) (See 短大) university or college offering four-year programs [EDICT]
最高
 • (さいこう) สูงที่สุด, มากที่สุด, ที่สุด, เยี่ยมยอด, ดีที่สุด [LongdoJP]
 • (さいこう) (adj-na,n,adj-no) highest; supreme; the most; (P) [EDICT]
 • (zuì gāo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ) highest; highest level [CE-DICT]
节目
 • (jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ) program; item (on a program) [CE-DICT]
 • (じゅう;ぢゅう) (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [EDICT]
 • (ちゅう) (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [EDICT]
 • (なか) (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT]
排名
 • (pái míng, ㄆㄞˊ ㄇㄧㄥˊ) a roll of honor [CE-DICT]
第四
 • (だいよん) (n,adj-no) fourth [EDICT]
 • (dì sì, ㄉㄧˋ ㄙˋ) fourth; number four [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
前面
 • (ぜんめん) (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) [EDICT]
 • (qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ) ahead; in front; preceding; above [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT]
电视剧
 • (diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ) TV play; soap opera [CE-DICT]
无敌
 • (wú dí, ㄨˊ ㄉㄧˊ) unequalled; without rival; a paragon [CE-DICT]
金刚
 • (jīn gāng, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ) Vajra, Buddha's warrior attendant; diamond; hard metal; pupa of certain insects; King Kong [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top