ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-固める-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 固める, *固める*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
固める[かためる, katameru] Thai: ทำให้แข็ง English: to harden (vt)
固める[かためる, katameru] Thai: ตั้งใจให้แน่วแน่ English: to fortify

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tom's going to want a quick score to cement his reputation.[JA] トムは評判を固めるため 勝負を急ぐだろう A Regular Earl Anthony (2007)
You know, for somebody who lies all the time, I'd think you'd be better at it.[JA] 嘘で固めるなら もっと上手くやることだ Achilles Heel (2011)
Well, we have more pressing things to complete here.[JA] 何にせよ、守りは固める。 同じ事だ。 The Secret of Kells (2009)
We can't be distracted by him or this press. We persevere with evidence.[JA] 彼にも記者にも惑わされるな 俺たちは 証拠を固める Episode #1.5 (2013)
Which I'm sure I won't.[JA] バックアップ体制を固める 私の出番は無いけど Publicity (2012)
I don't want to spend the rest of my life lying. Do you?[JA] 残りの人生を ウソで固めるなんてイヤでしょ? The Lie (2009)
He should be quite well-protected... if he survived the freezing process, that is.[JA] カーボナイトで固めるんだね あれなら保護されるよ 途中で死ななければね Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
They had these replicated humans infiltrating the colonies, laying the groundwork for the surprise attack.[JA] ヤツ等は、この複製した人間を コロニーに侵入させて 奇襲攻撃の足固めをしていたんだ laying the groundwork for 〈基礎を固めること〉・足固め Colonial Day (2005)
Even as I try to help john find firm ground in this new world, the battlefield shifts beneath our feet.[JA] この新しい世界に ジョンが確かな 地盤を固める 手助けをしようとも, 闘いの場は地下に潜んでしまう. Gnothi Seauton (2008)
Flats that can be fortified.[JA] 我々が守備を固めることが出来る The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
I like to cover all my bases.[JA] 物事の基礎をカッチリ固めるのが好きなんだ Red Listed (2013)
So is this it? She the one gonna take jason stackhouse Off the market for good?[JA] ついにジェイソンも 身を固めるか? I Don't Wanna Know (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
固める[かためる, katameru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top