ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-厂-

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *厂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厂, chǎng, ㄔㄤˇ] cliff; factory, workshop; building
Radical: Decomposition:
Etymology: [] ,  Rank: 963
[原, yuán, ㄩㄢˊ] source, origin, beginning
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  泉 (quán ㄑㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cliff,  Rank: 193
[质, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  十 (shí ㄕˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shell,  Rank: 404
[历, lì, ㄌㄧˋ] history; calendar
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] calendar,  Rank: 480
[压, yā, ㄧㄚ] press; oppress; crush; pressure
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Soil 土 crushed under pressure 厂,  Rank: 756
[厅, tīng, ㄊㄧㄥ] hall, central room
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] spacious,  Rank: 1,217
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  日 (rì ㄖˋ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂,  Rank: 1,235
[厉, lì, ㄌㄧˋ] whetstone; to grind, to sharpen, to whet
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  万 (wàn ㄨㄢˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,339
[厌, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cliff,  Rank: 1,633
[厨, chú, ㄔㄨˊ] kitchen; closet, cupboard
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 2,132

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant, #922 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But don't you tell me what I gotta do.[CN] 我正准备去啤酒呢 以后你别对我发号施令的 Cavalcade (1933)
Collins located, 809 Allen Street.[CN] 柯林斯在艾伦街809号的修理 'G' Men (1935)
809 Allen Street. A garage.[CN] 艾伦街809号修理 'G' Men (1935)
Produced by the 1st studio of GOSKINO[CN] 高斯影业第一制片 出品 Battleship Potemkin (1925)
Yeah, I've located Collins. In a garage, 809 Allen Street.[CN] 我知道柯林斯在哪儿 艾伦街809号的修理 'G' Men (1935)
"killer mannion cold-bloodedly" "slewed two guards in the raid"[CN] 残忍的杀害了两名当值的州立兵工保安 The Whole Town's Talking (1935)
You should get in contact with some bicycle manufacturer.[CN] 应该跟生产单车的商签约 Design for Living (1933)
For this reason I have decreed with the threat of strict punishment, June, Year 5 of GENNA (1619) the aforementioned construction to be removed from site and the entire fortress down to the inner citadel to be destroyed immediately.[JA] J槍 濃 鱸 購〈 "被の城 虚却あるべき宜 的 養し轟 う 請詔により 鷺え實老の本夷 "そのほガ ことごとく 破却せられるバきの宜 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
- I thought you was gonna pay the rent to the brewers this afternoon.[CN] 这又怎么了 我还以为你今天下午 到啤酒付钱去了 Cavalcade (1933)
I hope that doesn't get any worse.[JA] あ護り体ガ櫑文夫竇な凵ゆえ 大軍に してブl Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
You made up your mind about that plant in Brooklyn?[CN] 布鲁克林工的事打定主意了 'G' Men (1935)
I see your boyfriend was quite busy last night up at the armory.[CN] 你那位朋友昨晚可够忙的啊 在军工搞得动静够大 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top