ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-即時-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 即時, *即時*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] immediate, #9,540 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] (adj-no) prompt; immediate; in real time; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Use justification, improvisation ♪[JA] "正当化の弁明を" "即時的即興と" The Movie Star (2012)
Some new intel has just come to our attention and we need to act on it immediately.[JA] 新情報があって即時対応が必要です Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I demand the immediate resignation of Laura Roslin and her ministers.[JA] 即時辞任を要求する ローラ・ロズリンとその閣僚だ Colonial Day (2005)
Never let a scientist use the words "unanticipated" and "immediate" in the same sentence.[CN] 永遠不要讓科學家把「出乎意料」... ...和「即時」放在一個句子裡 Michael Clayton (2007)
I got an 11-80, possible 10-54 County Road J, requesting immediate assistance.[JA] 現場に到着 郡道Jにて 即時の援助を要請する Twin Streaks (1991)
The unanticipated market growth for Culcitate by small farms in colder climates demands immediate cost-benefit analysis."[CN] 克林泰特所取得的出乎意料的市場增長... 是基於小型農莊在寒冷氣候下的 即時成本—利益分析」 Michael Clayton (2007)
Effective immediately, the Vatican pledges that intolerance against the visitors will be dealt with swiftly and severely.[JA] 「通達は即時発効 法王庁は」 「反ビジター活動を行う 聖職者に対し」 「速やかに厳しい処分を行うと」 Unholy Alliance (2011)
'The President signed an executive order 'calling to immediate duty[CN] 總統簽署行政命令 號召即時召集 Punishment Park (1971)
through vast distances of interstellar space.[JA] 時空を超えて惑星間の膨大な距離を即時に移動できるというような Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
I'd like to request the immediate release of all the defendants.[JA] 全被疑者の 即時釈放を要求します Tower Heist (2011)
you wrote some hokey crap on a post-it note in the resident's lounge.[CN] 你們不就在在醫生休息室 用即時貼寫了些虛情假意的東西嗎 Good Mourning (2009)
All to be deported as planned[CN] 按原定計劃要即時遣返 Ordinary Heroes (1999)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] sofort, sogleich, auf_der_Stelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top