ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-匙-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *匙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匙, chí, ㄔˊ,shī] spoon; surname
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spoon,  Rank: 2,476

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí, ㄔˊ, ] spoon, #16,013 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My key, 168.[CN] 我的鑰, 168號房. Grand Hotel (1932)
I will give you back your key, you will need it for someone else.[CN] 我把钥还给你,你得给别人开门! Seduction (1929)
Car keys.[CN] 车钥 Cold Prey III (2010)
Give me one scoop of the no-fat, non-dairy vanilla, with a quarter teaspoon of the sugar-free caramel, and 10 -- not 9, not 11 -- blueberries.[JA] シュガーフリーの キャラメル 小1/4と ブルーベリーぴったり10個 Stairway to Heaven (2014)
- No, it's the Lovin 'Spoonful.[JA] あれはかのSpoonful(小=黒人音楽)よ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Have you got the skeleton key?[CN] 你有萬用鑰嗎? Grand Hotel (1932)
"Take two chopped hard-boiled eggs, 2 tablespoons of mayonnaise...[JA] "2つに切った堅ゆでの卵に、マヨネーズを大2杯ー What's Up, Tiger Lily? (1966)
The keys.[CN] 钥 The Corruption (1986)
One.[CN] 一茶 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Your key![CN] 把你的钥给我! Seduction (1929)
You went to the house, and at the door... my wife handed you the key.[CN] 你走向了房子.在门口 我妻子给了你钥 One Hour with You (1932)
Bye![CN] -钥 Who Will Survive? (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top