ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-刮-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *刮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刮, guā, ㄍㄨㄚ] to shave; to scrape; to blow
Radical: Decomposition: 舌 (shé ㄕㄜˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 2,350

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guā, ㄍㄨㄚ, ] to scrape; to blow; to shave; to plunder; to extort, #4,845 [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, / ] to blow (of the wind), #4,845 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean to.[CN] 我正打算 Baltic Deputy (1937)
Chic, piquant, perched over one eye... and has to be watched on windy days.[CN] 漂亮 有趣 斜斜的耷拉着 风天要格外当心 Design for Living (1933)
Be careful it doesn't scratch you.[CN] 小心不要让它着你. The Scarlet Empress (1934)
As soon as I get a minute to myself.[CN] 只要能腾出一分钟就 Baltic Deputy (1937)
- I see you haven't shaved either.[CN] 你也没有胡子 The Lady Vanishes (1938)
You need a shave, just look at you![CN] 最好去胡子 The Blue Angel (1930)
You really should shave.[CN] 你是该胡子了 The Blue Angel (1930)
You must shave it off.[CN] 你必须 Baltic Deputy (1937)
Go on,[CN] 继续 Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006)
Hello, Lucy, what's the nature of this visit?[CN] 你好,露西 什么风把你来了 The Awful Truth (1937)
When are you going to shave off that comic beard?[CN] 你什么时候掉那可笑的胡子? Baltic Deputy (1937)
I'm sure you'll be a big success, and then they'll be proud of you.[CN] 我相信你肯定能成功 让家人目相看 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top