ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-允-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *允*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,443

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] just; fair; to permit; to allow, #10,324 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know myself more than you.[CN] 你说小 Episode #1.2 (2004)
She's putting on a show off her famous son.[CN] 今天小家有访客吗 小他妈 说要拍什么自拍录影带 Episode #1.2 (2004)
Excuse me, aren't you Chae Yoon's coordinator?[CN] 请问一下 你是不是崔的造型师 Episode #1.2 (2004)
In "Underworld Sidekick" he's just superb. And was never seen again.[JA] (村田) 「暗黒街の用心棒」の 高瀬は最高なんだよ The Magic Hour (2008)
-She's in the room.[CN] 你不当小的造型师 Episode #1.2 (2004)
Don't lie.[CN] 小 Episode #1.2 (2004)
Do you know how hard it was for me to get you employed here with the help of Yoon.[CN] 小那个家伙他又闯祸啦 Episode #1.2 (2004)
Is Chae Yoon's coordinator in here?[CN] 崔的造型师在吗 Episode #1.2 (2004)
I'm going.[CN] 为了安插这份工作还麻烦小 Episode #1.2 (2004)
To cross the river, he must rely on Cai Mao and Zhang Yun[JA] 川を渡るために 彼は蔡瑁と張に 頼らなければなりません Red Cliff (2008)
Hey sister...[CN] 都当小的造型师吧 Episode #1.2 (2004)
Yoon's mother.[CN] 你到楼上小家帮忙剥洋葱 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top