ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-他们想在海牙国际法庭 中 [...] 机密档案 因战争罪起诉他-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 他们想在海牙国际法庭 中央情报局 机密档案 因战争罪起诉他, *他们想在海牙国际法庭 中央情报局 机密档案 因战争罪起诉他*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wanna try him at The Hague for war crimes.[CN] 他们想在海牙国际法庭 中央情报局 机密档案 因战争罪起诉他 The Expendables 3 (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-他们 (tā men) (xiǎng) (zài)海牙国际法庭 () 中央 (zhōng yāng)情报局 (qíng bào jú) 机密 (jī mì)档案 (dàng àn) (yīn)战争 (zhàn zhēng) (zuì)起诉 (qǐ sù) ()-

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (そう) (n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P) [EDICT]
 • (xiǎng, ㄒㄧㄤˇ) to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
中央
 • (ちゅうおう) (n,adj-no) centre; central; center; middle; (P) [EDICT]
 • (zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ) central; middle; center [CE-DICT]
情报局
 • (qíng bào jú, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ) intelligence agency [CE-DICT]
机密
 • (jī mì, ㄐㄧ ㄇㄧˋ) secret; classified (information) [CE-DICT]
档案
 • (dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ) file; record; archive [CE-DICT]
 • (いん) (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [EDICT]
 • (よすが;よすか(ok)) (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [EDICT]
 • (yīn, ㄧㄣ) cause; reason; because [CE-DICT]
战争
 • (zhàn zhēng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ) war; conflict [CE-DICT]
 • (つみ) (adj-na,n) crime; fault; indiscretion; sin; (P) [EDICT]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) guilt; crime; fault; blame; sin [CE-DICT]
起诉
 • (qǐ sù, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ) to sue; to bring a lawsuit against [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top