ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-个性化-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 个性化, *个性化*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software), #8,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're hitting a license plate with a hammer.[CN] 用榔头砸车牌? 我正在让它个性化 Pet the Bunny (2002)
Lou, d'you hear the one about the guy who couldn't afford personalised plates, so he went and changed his name to J3L2404?[CN] 路尔,你可曾听过个故事,有人 因为没钱登记个性化车牌 而把自己名字改为J3L 2404 Fargo (1996)
What we're trying to do is bring some of this outer world here into Elk Cove.[CN] 我们尝试将世界的奇迹个性化地 呈现给每一个人 Overboard (1987)
Don't... don't make it your own.[CN] 不要... 不要弄得太个性化 Get Me a Lawyer (2007)
The second and more personal threat is the use of enemy armament against you.[CN] 第二个和更个性化的威胁是利用 对你的敌人武器装备。 The Wrong Road (2013)
To a certain extent, of course.[CN] 如果你想,就是要有礼貌 "个性化教学。" Root of All Evil? (2006)
Just a little after-market modification.[CN] 做点个性化改装 Blade II (2002)
He had a personalized license plate. What the hell was it?[CN] 他有一块个性化的车牌 那是什么来着 Falling Down (1993)
I'd like a bit of personal service.[CN] 我想有点个性化的服务。 Slipstream (2005)
- Bring them to the people of Elk Cove![CN] - 将这些个性化的景点呈现给大家 Overboard (1987)
It has no personality.[CN] 她不是个性化AI Trial and Error (2010)
Not jokey, more character-based humor.[CN] 不是玩笑 而是个性化的幽默 Margot at the Wedding (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top