ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-コリーン-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: コリーン, *コリーン*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coreen...[JA] コリーン... Blood Price (2007)
Coleen. Hello?[JA] コリーン もしもし? Life as a House (2001)
Her name is Coreen.[JA] 彼女の名前はコリーン Blood Price (2007)
Ms. Nelson, it's Coreen.[JA] Ms. ネルソン コリーンです Blood Price (2007)
Coreen, I understand...[JA] コリーン 理解が... Blood Price (2007)
Come on, Mike. You know, Coreen ran a dozen databases... came up with nothing on this guy.[JA] ねえ マイク コリーンが調べてみたけど... Love Hurts (2007)
Seen any vampires lately, Coreen?[JA] 最近他の吸血鬼を見た コリーン Blood Price (2007)
I appreciate your concern, Coreen, but I'd appreciate you shutting up more.[JA] お気遣いどうも コリーン けど黙っててもらえたら助かるわ Love Hurts (2007)
Hi, Coreen[JA] はい コリーン Blood Price (2007)
My name is Coreen Fennel.[JA] 私はコリーン・フェンネル Blood Price (2007)
Coleen![JA] コリーン Life as a House (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top